Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud selleks, et paremini rahuldada nende huve, kes soovivad teada, kuidas nende isikut tuvastavat teavet (PII) internetis kasutatakse.  Ameerika Ühendriikide privaatsus- ja teabekaitseseaduses kirjeldatud PII on teave, mida üksi või koos muu teabega kasutatakse teise isiku tuvastamiseks, temaga ühenduse võtmiseks või asukoha tuvastamiseks/kontekstipõhiseks tuvastamiseks. Palume meie privaatsuspoliitika hoolikalt läbi lugeda, et mõistaksite selgelt, kuidas me kogume, kasutame, salvestame või muul viisil käsitleme teie isikut tuvastavat teavet meie veebisaidil.

Milliseid isikuandmeid me kogume isikutelt, kes külastavad meie blogi, kodulehte või kasutavad meie rakendust?

Meie kodulehelt kaupu tellides või registreerudes palutakse teil tavaliselt sisestada oma nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber või muud andmed, mis aitavad teil veebisaiti kasutada.

Millal me kogume teavet?

Kogume teilt teavet, kui registreerute meie kodulehel, esitate tellimuse, tellite uudiskirja, vastate küsitlusele, täidate vormi, kasutate reaalajas vestlust või sisestate teavet meie kodulehel.

Kuidas kasutame teavet teie kohta?

Registreerumisel, tellimuse esitamisel, uudiskirja tellimisel, küsitlusele või turundusteatisele vastamisel, kodulehe sirvimisel või teatud muude kodulehe funktsioonide kasutamisel kogutud teie teavet võime kasutada  järgmistel viisidel:

isikupärastada teie kogemust ja võimaldada meil pakkuda teile sisu ja tootepakkumisi, mis teile kõige rohkem huvi pakuvad;

meie kodulehe täiustamine, et see rahuldaks paremini teie vajadusi;

võimaldab meil teid klienditeeninduse päringutele vastamisel paremini teenindada

administreerida konkursse, reklaami, küsitlusi või muid kodulehe sündmusi;

kiiresti täita teie tehinguid;

paluda teenuste või toodete hinnanguid või vastukajasid;

jälgida neid peale kirjavahetust (vestlust, e-kirja või telefoniküsitlust).

Kuidas kaitseme teavet teie kohta?

Meie kodulehte kontrollitakse regulaarselt turvaaukude ning teadaolevate ohtude suhtes selleks, et teie külastused oleksid võimalikult turvalised.

Me ei kasuta skaneerimiseks kahjulikku tarkvara.

Teie isikuandmeid säilitatakse turvalistes võrkudes ja see on juurdepääsetav ainult piiratud arvule isikutele, kellele on antud sellistele süsteemidele juurdepääsuõigused ja kes on kohustatud hoidma seda teavet konfidentsiaalsena. Lisaks krüpteeritakse kogu teie esitatud tundlik/krediiditeave Secure Socket Layer (SSL) tehnoloogiaga.

Kasutame erinevaid turvameetmeid, kui kasutaja esitab tellimuse, sisestab, edastab või pääseb juurde oma teabele, et tagada igal ajal teie isikuandmete turvalisus.

Kõik tehingud tehakse võrguliidese teenusepakkuja kaudu ning neid ei salvestata ega töödelda meie serverites.

Kas me kasutame küpsiseid?

Jah. Küpsised on väikesed failid, mille koduleht või selle teenusepakkuja saadab teie veebilehitseja kaudu teie arvuti kõvakettale (kui nõustute) ja mis võimaldavad kodulehe või teenusepakkuja süsteemidel teie veebilehitsejat ära tunda, ning meelde jätta teatud informatsiooni. Näiteks, kasutame küpsiseid, et need aitaksid meelde jätta ja töödelda kaupu teie ostukorvis. Samuti aitavad küpsised meil mõista teie huvisid varasema või praeguse tegevuse põhjal meie kodulehel, mis võimaldab meil pakkuda teile paremat teenust. Samuti kasutame küpsiseid üldiste koondandmete kogumiseks liikluse ja kodulehe interaktiivsuse kohta, et saaksime tulevikus pakkuda kodulehel paremaid kogemusi ja tööriistu.

Küpsiste kasutamise eesmärk:

Aitavad meelde jätta ja töödelda kaupu ostukorvis.

Mõista ja salvestada kasutaja eelistusi kodulehe tulevaste külastuste jaoks.

Jälgida kuulutusi.

Koguda koondandmeid kodulehe liikluse ja selle interaktiivsuse kohta, et pakkuda tulevikus paremaid kodulehe kasutuskogemusi ja tööriistu. Me võime kasutada usaldusväärsete kolmandate poolte teenuseid, kes koguksid seda teavet meie nimel.

Võite valida, et teie arvuti hoiataks iga kord, kui saadetakse küpsis või kõik küpsised välja lülitada. Seda võite teha oma veebilehitseja seadeid muutes. Kuna iga veebilehitseja on veidi erinev, vaadake oma veebilehitseja abimenüüst teavet selle kohta, kuidas muuta õigesti küpsiste töötlemist.

Kui keelate kõik küpsised, ei pruugi meie kodulehe teatud funktsioonid toimida, kuid see ei mõjuta teie kasutajakogemust.

Andmete avaldamine kolmandatele pooltele

Me ei müü, kauple ega edasta muul viisil teie isikut tuvastavat teavet välistele osapooltele, välja arvatud juhul, kui me sellest kasutajaid eelnevalt teavitame. See ei hõlma kodulehte administreerivaid partnereid ega muid osapooli, kes aitavad meil kodulehte hallata, äri arendada või kasutajaid teenindada seni, kui need osapooled nõustuvad hoidma seda teavet konfidentsiaalsena. Võime teavet edastada juhul, kui see on asjakohane seaduste alusel, meie kodulehe poliitika elluviimisel, meie või teiste õiguste, vara või turvalisuse kaitsmisel.

Siiski võidakse isikut mittetuvastavat külastajateavet edastada teistele osapooltele turunduse, reklaami või muudel eesmärkidel.  

Kolmandate isikute lingid

Me ei oma ega paku oma kodulehel kolmandate isikute kaupu või teenuseid.

Google

Google reklaaminõuded võivad olla üldistatud Google reklaamipõhimõtetega. Need võite leida: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

Me kasutame oma kodulehel Google AdSense reklaamiprogrammi.

Google, kui kolmas osapool, kasutab küpsiseid reklaamiteenuste osutamiseks meie kodulehel. Kasutatakse DART küpsiseid, mis võimaldavad Google`l esitada meie kodulehe kasutajatele meie või teiste kodulehtede varasematel külastustel põhinevat reklaami.  Kasutajad saavad DART-küpsistest loobuda, kui külastavad Google'i reklaami ja sisuvõrgu privaatsuspoliitikat (Google Ad and Content Network privacy policy).

Me juurutasime:

Reklaamide esitamine Google AdSense´ga

Google'i Display-võrgustiku näitamiste aruandluse (Google Display Network Impression Reporting) programm. 

Demograafia ja huvide aruande (Demographics and Interests Reporting) programm

Topeltklõpsu platvormi integreerimine (DoubleClick Platform Integration)

Koos kolmandate osapooltega, nagu Google, kasutame Google`i enda küpsiseid (Google Analythics) ja kolmandate poolte küpsiseid (nagu DoubleClick) või ka teisi kolmandate poolte identifikaatoreid, et koguda andmeid selle kohta, kui kasulik oli reklaam kodulehe kasutajale, samuti andmeid muude reklaamiteenuste kohta niivõrd, kuivõrd see on seotud meie kodulehega.

Keeldumine:

Kasutaja võib sätestada Google`i reklaamide kasutamise,  muutes seadistusi (Google Ad Settings) kodulehel. Teine viis nendest keeldumiseks - külastada Network Advertising Initiative Opt Out veebilehte või kasutada Google Analitic küpsistest keeldumiseks veebilehitseja lisa (Google Analythics Opt Out Browser add on).

California interneti privaatsuskaitse akt (CalOPPA) 

CalOPPA on riigis esimene riiklik õigusakt, mis nõuab kommertskodulehtede ja internetiteenuste osutajatelt privaatsuspoliitika avaldamist. See õigusakt, mida kohaldatakse nüüd mitte ainult Californias, nõuab, et iga isik või ettevõte Ameerika Ühendriikides (ja võib-olla ka kogu maailmas), kes haldab kasutajatelt isikut tuvastavat teavet koguvaid veebilehti, avaldaks oma kodulehel kergesti nähtavas kohas privaatsuspoliitika, milles on täpselt näidatud, millist teavet kogutakse ja milliste isikute ja ettevõtetega seda jagatakse. Rohkem teavet leiate: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

Lähtudes CalOPPA`st, me nõustume, et:

Kasutajad võivad külastada meie kodulehte anonüümselt.

Niipea kui see privaatsuspoliitika on loodud, paneme selle lingi meie kodulehele või  esimesele olulisele lehele, meie veebisaidil.

Meie privaatsuspoliitika lingil on sõna „Privaatsus“ ja see on kergesti leitav eelpool nimetatud veebilehel.

Teid teavitatakse privaatsuspoliitika mistahes muudatustest.

Meie privaatsuspoliitika lehel

Võite muuta oma isikuandmeid:

Kui logite sisse oma kontole

Kuidas meie koduleht töötleb "Mitte jälgida“ (Do Not Track) signaale?

Me austame „Mitte jälgida“ signaale ning ei jälgi, ei saada küpsiseid ega kasuta reklaame juhul, kui veebilehitsejas on lülitatud sisse „Mitte jälgida“ režiim.

Kas meie koduleht lubab kolmandal poolel jälgida käitumist lehel?

Samuti on tähtis ära märkida, et me ei luba kolmandal osapoolel käitumist jälgida.

Laste interneti privaatsuspoliitika akt (COPPA)

Isikuandmete kogumise korral kuni 13 aastastelt lastelt annab COPPA kontrolliõiguse lastevanematele. Riiklik kaubanduskomisjon (The Federal Trade Commision, Ameerika Ühendriikide tarbijakaitseagentuur (United States’ consumer protection agency on seadustanud COPPA, mis määrab, mida veebilehtede operaatorid ja Interneti-teenuse pakkujad peavad tegema laste privaatsuse ja turvalisuse kaitsmiseks internetis.

Meie kaubad ei ole konkreetselt suunatud kuni 13 aastastele lastele.

Õiglase teabe praktika

Õiglase teabetava põhimõtted moodustavad Ameerika Ühendriikide eraõiguse selgroo ja nendes sisalduvad kontseptsioonid on mänginud olulist rolli andmekaitseseaduse arengus kogu maailmas. Selleks et järgida paljusid erinevaid isikuandmeid kaitsvaid seadusi, on vaja mõista Õiglase teabe tavade põhimõtteid ja nende kohaldamist.

Ausa teabetava järgimiseks rakendame andmetega seotud rikkumise korral järgmisi vastumeetmeid:

Me teavitame teid epostitsi

7 tööpäeva jooksul

Samuti oleme nõus üksikisiku poolt kahju hüvitamise põhimõttega, mis sätestab, et üksikisikud võivad taotleda õiguslike meetmete rakendamist õigusakte eiravate  andmekogujate ja töötlejate vastu. See põhimõte ei nõua mitte ainult seda, et üksikisikud saaksid rakendada oma õigusi andmekasutajate suhtes, vaid ka seda, et üksikisikud võiksid pöörduda kohtu või valitsusasutuste poole, mis uurivad ja/või võtavad andmetega seotud rikkumise korral vastutavad isikud kriminaalvastutusele.

CAN SPAM akt

CAN-SPAM akt on õigusakt, mis määrab reeglid kommertskirjadele, kommertssõnumitele, annab adressaatidele õiguse peatada neile eelpool nimetatud sisuga e-kirjade saatmise ning kehtestab ka karmid karistused akti mittejärgimise eest.

Me kogume teie e-posti aadresse selleks, et võiksime:

Saata teavet, vastata päringutele ja (või) muudele palvetele või küsimustele

Töödelda tellimusi ja saata tellimustega seotud teavet ning uudiseid

Kaubelda oma meililisti aadressidel või jätkata e-kirjade saatmist klientidele peale esimest toimunud tehingut.

Soovides kinni pidada CAN SPAM aktist me nõustume:

Mitte kasutama valesid või eksitavaid teemasid või e-posti aadressi.

Tähistama sõnumi õigel viisil, et tegemist on reklaamiga.

Näitama meie äri või kodulehe asukoha füüsilist aadressi.

Kontrollima kolmandate osapoolte meiliturundusteenuste vastavaust juhul, kui neid kasutatakse. 

Austama uudiskirjadest keeldumise soovi ja täitma seda operatiivselt.

Lubama kasutajal keelduda uudiskirjadest iga e-kirja all.

Kui soovite keelduda uudiskirjadest, võite meile kirjutada:

Järgige juhendit iga kirja allosas ja me lõpetame viivitamatult KÕIKIDE kirjade saatmise.

Ühenduse võtmine meiega

Kui teil on privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võite võtta meiega ühendust allpool esitatud kontaktandmetel.

UAB "Aurilė"

info@goldinga.ee